КОЛЕКЦИЯ

През 1995 г., племенниците на Дечко Узунов, Атанас Нейков – Найо, Христо Нейков, Елена Вълчанова и Пеню Вълчанов, по желание на художника, даряват на Столична община около 13 000 творби. Заедно с художествените произведения те предоставят и множество документи и снимки свързани с живота на твореца, различни вещи, както и неговата библиотека с книги събирани от цял свят. В колекцията на Галерия–музей „Дечко Узунов“ има 250 живописни платна, над 170 скици и проекти, около 4 хиляди произведения изпълнение предимно в акварел и смесена техника и над 9 хиляди рисунки изпълнени с молив, туш, флумастер, креда, химикал и смесена техника. Голяма част от тези рисунки са запазени в скицници, които са били неизменен „спътник” на художника. Благодарение на тях можем да погледнем през очите на Дечко Узунов и да видим, как той е възприемал света. Увековечени са разнообразни места и образи от неговите пътувания. Някои от рисунките впоследствие прерастват в картини или проекти за стенописи, а други остават само, като запечатани спомени. Художествената колекция включва разнообразие от портрети, голи тела, натюрморти, пейзажи и композиции. Хронологически те обхващат периода от ок. 1920 г. до 1986 г. и представят различни етапи от житейския и творческия път на Дечко Узунов.

Портрет на Вера Кирова (Вдъхновение), началото на 80-те години на ХХ в. маслени бои върху платно

Цвете в синьо, около 80-те години на ХХ в. маслени бои върху платно

Женска глава в синьо, около 80-те години на ХХ в. маслени бои върху платно

Цар Иван-Асен ІІ, 1943 маслени бои върху платно

Нощен градски пейзаж, 70-те години на ХХ в. маслени бои върху картон

Голо женско тяло в гръб акварел върху хартия

Голо женско тяло акварел върху хартия,

Композиция акварел върху хартия

Глава, смесена техника върху хартия

акварел върху хартия

Рисунка акварел върху хартия

Рисунка акварел върху хартия