ГАЛЕРИЯ – МУЗЕЙ ДЕЧКО УЗУНОВ

МИСИЯ И ДЕЙНОСТ

Галерия „Дечко Узунов” е музеен център, чрез който се цели да се разширява знанието на публиката за завещаното ни значимо художествено наследство на Дечко Узунов. Разнообразието от маслени произведения, множество акварели, рисунки и архивни документи дава възможност изложбената програма на галерията да се развива в три посоки. В първата посока се представят проекти, които са създадени предимно от произведения от колекцията на галерия „Дечко Узунов”. Изследват се проблеми и теми свързани с живота и творчество на художника, като по този начин се преоткрива многопластовата личност на твореца. Втората посока има за цел да се привлекат активни към момента автори, чиито интерес да бъде насочен към творчеството на Дечко Узунов, като вдъхновение за създаване на нови творби Третата посока е свързана със създаването на изложби, представящи изследователски проекти. Този аспект от програмата е насочена предимно към екипа на галерията. Дава възможност на уредниците да представят интересни факти, открития или проблеми с които са се сблъскали по време на работата си в малки документални изложби.