Програма "Поколения"
ИВАН Б. ИВАНОВ
ГРАНИЦИ НА ИЗКУСТВОТО

 

 

 

„Граници на изкуството“ е третият проект към програма „Поколения“, който се представя в Художествена галерия „Дечко Узунов“. В опит да се изследват и опознаят по-добре животът, творчеството и преподавателската дейност на именития художник през годините във филиала на СГХГ се представят самостоятелни изложби, посветени на негови ученици. След Калина Тасева и Елза Гоева гостува друг известен художник – Иван Б. Иванов. Той заедно с Иван Бaнaв, Христо Явашев,Стоян Раканов, Дора Бонева, Светлин Русев и др.са сред завършилите през 1959 г. „Живопис“ в ателието на Узунов в Националната художествена академия.

В своето творчество от ранните студентски години до днес Иван Б. Иванов владее добре пресъздаването на натурата, но тя не го вълнува в академичния смисъл на изучаване на формата, а се превръща в повод за композиционни и цветови импровизации. Авторът непрекъснато се опитва да открива нови състояния на материята и духа. Именно чрез темите „Музика“, „Цирк“ и „Абстракция“ художникът успява най-добре да прави тези свои проучвания. Музиката като вид изкуство го пленява. Познанието, техниките, уменията, дисциплината, свързани с нея, развиват и отключват много, както споделя самият той. В желанието да изследва позиции, движение и състояние, Иван Б. Иванов се обръща към акробати, клоуни и фокусници. Всички негови търсения водят към разпадането на познатата форма и превръщането ѝ в геометрични съвкупности. Там, в абстракциите, художникът най-пълноценно изследва баланса, композицията, търси хармонизиране или противопоставяне в цветовете и създава цялостно единство.

Човекът от незапомнени времена във всяка сфера на своята дейност извървява пътя от натурата към символа. Този път е свързан с желанието придобитите знания да бъдат предадени на следващите поколения. Можем да кажем, че Иван Б. Иванов след над половин век творческа дейност е достигнал този момент и ни подсказва, че границите в изкуството и в познаването на живота не съществуват.

В изложбата на Иван Б. Иванов са показани избрани гвашове и акварели от различни периоди. Всички произведения са собственост на автора.

 

Танц, 2001

Цирк в зелено, 1999 Акварел, молив върху хартия, 72 х 56 см

Виолончелисти, 2004 гваш, молив върху хартия, 56 х 76 см

Пегас и жена, 2004 гваш, пастел върху хартия, 50 х 65,5 см

Цирк, 2004 акварел, туш върху хартия, 50,5 х 73 см

Музиканти, 2001 гваш върху хартия, 63 х 51 см

Схема Кръгове, 2002 гваш върху хартия, 60 х 89 см

Нереален полет, 2011 гваш, молив върху хартия, 76 х 56,5 см

Композиция, 2016 гваш, пастел върху хартия, 57 х 76 см

Червена светлина, 2011 гваш, пастел върху хартия, 76 х 56,5 см

Коне, 2007 гваш, пастел върху хартия, 56 х 75 см

Арлекин, 2000 гваш, пастел върху хартия, 46,5 х 36,5 см

Цирк, 1979 акварел, туш върху хартия, 48 х 64 см

Клоун, 2017 гваш, пастел върху хартия, 66 х 50 см