ИЗЛОЖБА BLUE MEMORIES НА ИСКРА БЛАГОЕВА
ВЕРНИСАЖ

Изложбата Blue memories на Искра Благоева е резултат от проекта „Пресичане на граници“. Този проект беше открит през ноември 2023 г. и художничката получи възможността да работи в ателието на Дечко Узунов, проучвайки неговите творби и запазените материали в архива му. Така „Пресичане на граници“ излезе от пасивната роля на съпоставителна изложба, включваща произведения на съвременен автор и творби на Дечко Узунов, и се превърна в процес, който доведе до обмислянето и осъществяването на напълно нова изложба. По време на престоя си в ателието на художника, Искра Благоева беше привлечена най-вече от различни страни на неговия личен живот и от изявите му като общественик, преподавател и председател на СБХ. Проучвайки архивни фотографии, авторката пристъпи към създаването на живописна творба, използвайки една напълно чужда за творчеството си техника – акварелът. Освен в галерията, изложбата Blue memories се разгръща и в самото ателие на Дечко Узунов. По време на работата на Благоева пространството се оживи от множество разговори и дискусии с художници, изкуствоведи и ученици. В резултат на тези раговори беше заснето видео, което също е включено в изложбата. Различни обекти от архива на Узунов бяха внимателно проучени и Благоева реши да изведе един архивен материал, който според авторката притежа особена чувстителност и поетичност. Проектът Blue memories разсъждава върху особеностите на паметта, която има двойнствена природа – да помни и да забравя. Какво паметта (лична или колективна) избира да запомни и какво избира да забрави е въпрос, който постоянно възникваше по време на работата на Искра Благоева с архива на Дечко Узунов. Вниманието на художничката беше привлечено от многобройните образи на жени, известни или останали анонимни, които се появяват в архивните фотографии. Именно на тези образи Благоева посвещава своята акварелен документ, използвайки един-единствен цвят – синият.
Изложбата ще бъде открита на 09 февруари, вернисаж от 17 до 20 ч.